Add your listing here

Results 51 - 55 of 55

စိုးဝင္း (ကို) (ဂ်ံဳ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၅၆၇၊ ရႈခင္းသာလမ္း၊ ခိုင္ေရႊဝါလမ္း ေထာင့္၊ (၇-အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43139285, 09-798172672

Thein Nyi Naung Mfg Co.,Ltd. (ဂ်ံဳ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၄၇/၄၈၊ တြင္းသင္းတိုက္ဝန္ဦးထြန္းညိဳလမ္း၊ စက္မႈဇုန္ (၃)

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5102213, 01-226085

U Kyu Family Trading Co.,Ltd. (ဂ်ံဳ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၁၇/၁၉၊ လွည္းတန္းလမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-211011, 01-226108, 01-212119

Wilmar Myanmar Flour Mills Ltd. (ဂ်ံဳ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

တိုက္ ၂၀/၂၁၊ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသီလဝါဆိပ္ကမ္း၊

ေက်ာက္တန္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-402634616, 09-773642244, 09-973354002

ေဇာ္ဝမ္း (ကို)ႏွင့္ၾကည္ၾကည္လင္း (မ) (ဂ်ံဳ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၂၀၉/ခ၊ ကုန္သည္ၾကီးလမ္း၊ (၁၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-25252, 054-25544, 09-788825252