Add your listing here

Results 171 - 177 of 177

ရန္ကုန္အသက္ေမြးနည္းပညာေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

နဝရတ္လမ္း၊ ျမခြာညိဳအိမ္ရာ (ေအာင္ေကာင္းေက်ာ္)၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-261983030, 09-974264680

ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

သစၥာလမ္း၊ ရဲစခန္း အနီး၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8566614~5

ေရနံေခ်ာင္းတကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေညာင္လွရပ္ကြက္၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

060-8821183, 060-8821459

ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ေရဆင္းတကၠသိုလ္လမ္း၊ ေရဆင္းေက်းရြာ၊

ေဇယ်ာသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-416512, 067-3416518, 067-3416513

ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္(မေကြးနယ္ေျမ) (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

နတ္ေမာက္လမ္း၊ ပြဲႀကိဳရပ္၊ ႐ြာသစ္ပြဲႀကိဳရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

063-2026033

Youth Inl'l University [YUI] (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

အမွတ္ ၉၇/ဘီ၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ ပုလဲကြန္ဒို အနီး၊ ဆရာစံရပ္ကြက္၊

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-785003596, 09-765003596

အဘိဓမၼာတကၠသုိလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ယ်ာဥ္ပရိယတိစာသင္တိုက္၊ ရန္ကင္းေတာင္ေျခ၊ ရန္ကင္းေတာင္႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-976737955, 09-5121941, 09-798673974