Add your listing here

Results 41 - 50 of 184

Harkiran Co.,Ltd. (အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၈၄၊ ဗညားဒလလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-768328823, 09-760450869

ဟိန္းကမာၻေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅/ေအ၊ ေဆးရံုလမ္း၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5111022

လွရွိန္ (ေဒၚ) (မိသားစု) (အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၁၂၆၊ ေျမညီထပ္၊ ေရႊမဂၤလာေဈး၊ ဝင္ေပါက္(၇) ၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73108482, 09-5072170

ေဌးေဌးျမင့္ (အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၁၀၉၊ ေျမညီထပ္၊ ေရႊမဂၤလာေဈး၊ ဝင္ေပါက္(၁)၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73087755, 09-5140728

ထက္မင္းသာကုမၸဏီလီမိတက္ (အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

တိုက္ ၁၂၊ အခန္း ၁၊ စံပယ္လမ္း၊ ယုဇနမဂၤလာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8619462, 01-8619463

ထက္မင္းသာကုမၸဏီလီမိတက္ (အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

တိုက္ ၅၊ အခန္း ၀၀၁၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ယုဇနမဂၤလာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-261137771, 09-261137772, 09-777911129

I Fashion (အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၂/ဘီ၊ (၁၁၉)လမ္း၊ ေရတြင္းကုန္းရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-453691619, 09-420804118

Image (အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၃၀၁၉၊ ဒုတိယထပ္၊ ေတာ္၀င္စင္တာ၊

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5105170, 09-799622597

Indra Aung (အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၁၀/၃၊ ယုဇနလမ္း၊ ယုဇနမဂၤလာဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-773522579, 09-773522578

ကုေဋႂကြယ္ (အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း အက္(စ္)ပီ-၃/၅/၇၊ ေျမညီထပ္၊ ယုဇနပလာဇာ၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5042893, 01-200747 Ext.1323, 01-206294