Add your listing here

Results 1 - 10 of 48

Golden Heir Trading Co., Ltd. (တိပ္)

အမွတ္ ၉၃၊ သာဓုကန္လမ္း၊ သာဓုကန္စက္မႈဇုန္၊

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-402637666

Golden Heir Trading Co., Ltd. (တိပ္)

အမွတ္ ၉၃၊ သာဓုကန္လမ္း၊ သာဓုကန္စက္မႈဇုန္၊

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-402637666

Su See Phyo Trading Co., Ltd. (တိပ္)

အကြက္ ၂၊ အမွတ္ ၉၊ နဝေဒးဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5169179

Thant Sin (တိပ္)

အမွတ္ ၂၄၊ (၁၂၃)လမ္း၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-792843002, 09-5182938

Burma's Martin Liability Co.,Ltd. (တိပ္)

အမွတ္ ၁၃၃၊ ျပင္စည္မင္းသားႀကီးလမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-979022813

Deco-Land Co.,Ltd. (တိပ္)

အမွတ္ ၁၄၅၊ ဒီပဲယင္းဝန္ေထာက္ဦးၿမဲလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၄)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3685364, 01-3685365, 09-265133668

Famous Tape Production (တိပ္)

ဂ်ပန္ဘုရား အနီး၊ ေရျပာေက်းရြာ၊

ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43169128, 09-43013568

FM Industrial & Construction Co., Ltd. (တိပ္)

အခန္း ၆၀၂၊ ၆ထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ဝါဝါဝင္းတာဝါ၊

လသာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-373341, 01-395822, 01-381491, 01-395754, 09-5104857, 09-969497884, 09-791619359, 09-969689762