Add your listing here

Results 71 - 80 of 110

Golden Eagle (ရာဘာတံဆိပ္ႏွင့္ ဘေလာက္တံုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၄၆/က၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္လမ္း၊ အင္ဂ်န္းဒံုးေျမာက္ရပ္၊ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-265407995, 09-421743245

ဟိန္း (ရာဘာတံဆိပ္ႏွင့္ ဘေလာက္တံုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၅၉၊ (၃၂)လမ္း၊ Upper Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250027341, 09-443001725, 09-32362311

လွျမင့္ (တြံေတး) (ရာဘာတံဆိပ္ႏွင့္ ဘေလာက္တံုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၇၁၊ (၃၁)လမ္း၊ အထက္ဘေလာက္၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-974722223, 01-382166, 09-73037146

ထိပ္တန္း (ရာဘာတံဆိပ္ႏွင့္ ဘေလာက္တံုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၂၁၊ (၃၁)လမ္း၊ Upper Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250279993, 09-799865426

အင္းသား (ရာဘာတံဆိပ္ႏွင့္ ဘေလာက္တံုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၇၊ ဆူးေလအ၀ိုင္း၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-799483243

ေကာင္းျမတ္ (ရာဘာတံဆိပ္ႏွင့္ ဘေလာက္တံုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၂၇၊ (၃၂)လမ္း၊ Upper Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-795422154, 09-420022204

ေကာင္းသစ္ (ရာဘာတံဆိပ္ႏွင့္ ဘေလာက္တံုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ခ-၁၃၀၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္း၊ ႐ြာသစ္ရပ္၊ ႐ြာသစ္ပြဲႀကိဳရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5343025, 063-2027680

ေကာင္းသစ္ (ရာဘာတံဆိပ္ႏွင့္ ဘေလာက္တံုးလုပ္ငန္း)

မိတၳီလာ-ေတာင္ႀကီးလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

သာစည္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-797337780, 09-402508171

ေက်ာ္ (ရာဘာတံဆိပ္ႏွင့္ ဘေလာက္တံုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၄၉၊ (၃၁)လမ္း၊ Upper Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254885055, 09-964154551

ၾကည္ (ဦး) (ရာဘာတံဆိပ္ႏွင့္ ဘေလာက္တံုးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၇၄၊ ေဈးလမ္း၊ နာရီစင္ အနီး၊ (၁၇)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49430456, 09-43007181, 09-781111624