Add your listing here

Results 81 - 90 of 201

Nine Plus (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၇၂၊ (၅)လမ္း၊

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-263737575, 09-789552994

ညအိမ္မက္ (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

ျမန္မာနန္း(၁)လမ္း၊ ေငြဟသၤာကုန္း အနီး၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-31499199

Oasis & Bleu (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၃၈၅/၃၈၉၊ ပထမထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ဂလိုဘယ္တာ၀ါ၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-378825

OK (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၆-ေအ၊ သာယာဝတီမင္းႀကီးလမ္း၊ ၇၇လမ္းႏွင့္ ၇၈လမ္းၾကား၊ ကဲြ်ဆည္ကန္၊ ေရႊျပည္မႏၲလာတိုက္တန္း၊ ခ်မ္းျမသာယာ၊

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2014590, 09-43091883

Ok Spa (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂ ၊ ၃၊ ကဲြ်ဆည္ကန္ပဲြ႐ံုတန္း၊ ခ်မ္းျမသာယာ၊

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-777727714, 09-794579602

One Plus One (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၅၅/ေအ၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ ေငြလမင္းရိပ္သာလမ္းသြယ္ ေထာင့္၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-263636952, 09-263636953

Orchid Wellness Co.,Ltd. (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၂၊ ဗိုလ္ရာညြန္႔လမ္း၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-788667788

Orenda Spa (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ဘီ-၃၊ ၃၄လမ္း၊ ၇၀လမ္း ႏွင့္ ၇၁လမ္း ၾကား၊ ရန္မိ်ဳးလံု၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-773033334, 09-773033335

P9 Traditional Massage (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၅၉၊ ၃၇လမ္း၊ ၅၈လမ္း ေထာင့္၊ ရဲမြန္ေတာင္၊

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-441805407, 09-259045677

ပဒုမၼာ (အေၾကာျပင္လုပ္ငန္း)

၆၀လမ္း၊ ၃၄လမ္း ႏွင့္ ၃၅လမ္း ၾကား၊ ကံေကာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-400809990, 09-400809991