Add your listing here

Results 41 - 50 of 1075

Experts (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

Full Address(MM)

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-689728101, 09-400566452

4 Skill Language Center (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၂၉/ခ၊ သုမန(၄)လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250088748, 09-5132519

ဆဲဗင္းစတား (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၈၊ အခန္း ၃/ဘီ၊ ဒုတိယထပ္၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421052736, 09-789107733, 09-799860155, 09-780080052, 09-799007700

၉၆၉ (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

ေဇယ်ာလမ္း၊ ေဇယ်ာ(၃)လမ္း ေထာင့္၊ ဓမၼသိဂႌဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စံခိ်န္မီွရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္တန္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43180160, 09-777969333

ေအဘီ (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၈၊ ကန္သာယာလမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(၄)ရပ္ကြက္၊

မုဒံု၊မြန္ျပည္နယ္

09-43113366, 09-692448991

ab [Korean Language School] (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၃/စီ၊ အခန္း ၄/ေအ၊ ၄ထပ္ ၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5415563, 09-43113366

ABC Language Academy (ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၅၃၊ သစ္ေတာလမ္း၊ ေအာင္ေမတၱာ(ခ)ရပ္၊ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43071517, 09-790833937