Add your listing here

Results 21 - 30 of 261

*ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ပင္လံုလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္မဲ၊ရွမ္းျပည္နယ္

082-40016

*ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ အစိုးရရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ျဖဴ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-46075, 043-46129, 043-46024

*လပြတၱာခ႐ုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

သေျပလမ္း၊ သံုးမိုင္ၿမိဳ႕သစ္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-83001

*လား႐ွိဳး ခရုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ုးႀကီးလမ္း၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

082-2203050

*မေကြးခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

(၁)လမ္း၊ ဆားစည့္ရပ္၊ ဆားေ႐ႊကင္းရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

063-2023160(?????????), 063-2023142, 063-2023055

*မအူပင္ခ႐ုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-30011, 045-30013, 045-30101

*ေမာင္ေတာခ႐ုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ကညင္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာင္ေတာ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-55002, 043-55004, 043-55027, 043-55006

*ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

႐ံုးႀကီးလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24705, 057-24878, 057-24877, 057-24151

*မိတၳီလာခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

းႀကီးလမ္း၊ နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-23056

*မံု႐ြာခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ား)

ုးႀကီးလမ္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊

မုံ႐ြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-21157