Add your listing here

Results 1 - 10 of 27

AGGL (ေက်ာက္မ်က္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း)

အခန္း ၂၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-785177531, 09-5177531

F.G.A (ေက်ာက္မ်က္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊ ေျမာက္ဘက္၀င္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-787818187, 09-788181819, 09-260555503

Stal Wart (ေက်ာက္မ်က္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း)

အခန္း ၁၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊ North Wing, Uncle Kyaw Mark၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421138287

Asia Glory Gemmological Laboratory of Myanmar [AGGL] (ေက်ာက္မ်က္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း)

အခန္း ၀၀၆၆၊ ဒုတိယထပ္၊ Junction City၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5177531, 09-785177531, 09-765148205

ခ်န္လုံေက်ာက္မ်က္ရတနာကုမၸဏီလီမိတက္ (ေက်ာက္မ်က္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၈၅၊ သီရိရတနာအဆင့္ျမင့္ေဈး၊ မဂၤလာသိဒၶိရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-3421665

F.G.A (ေက်ာက္မ်က္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း)

(ေျမာက္ဘက္တန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၁၂၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-787818187, 09-260555503, 09-788181819

ေကာင္းပြင့္ (ေက်ာက္မ်က္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၅၀၃၊ ပထမထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-385621, 09-31074161

ေမယုံ (ေက်ာက္မ်က္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၈၊ အင္ဂ်င္နီယာလမ္း၊ ေခမာရာမသီလ႐ွင္ေက်ာင္း အနီး၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-22257

ျမန္မာေက်ာက္မ်က္ဓာတ္ခဲြခန္း (ေက်ာက္မ်က္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း)

အခန္း ၇/၈၊ ၆ထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ Junction City Tower၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-452222651