Add your listing here

Results 111 - 120 of 378

ကုမုျဒာ (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၈၊ (၉၀)လမ္း၊ သာယာကုန္းရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5034494, 01-399209

ေက်ာက္ခဲ (ဦး) (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၈၄၊ ပန္းလိႈင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၂)

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-797777410, 09-402570073, 09-775400400

ေက်ာ္ဝင္း (ဦး) (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

သံသုမာလမ္း၊ ျမင္သာေဈး၊ (၁၄/၃)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-448007201, 09-777788512, 09-786559932

ၾကည္ၾကည္ႏြယ္ (ေဒၚ) (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၈၈/၁၈၉၊ ေတာင္ခြင္မင္းႀကီးလမ္း၊ အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္(၂)၊တိုးခ်ဲ႔၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73045245, 09-795987011

ၾကည္ၾကည္ၫြန္႔ (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၁၊ ၄ထပ္ ၊ ဓမၼစိတၱလမ္း၊ က်ားကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420257789, 09-798466145

လျပည့္၀န္း (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

ၿမိဳ႕သာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သာအေနာက္ရြာ၊

ငါန္းဇြန္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-797414396, 09-794992102

လမင္းအိမ္ (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၂၈၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-786668821, 09-786669921

လမင္းသာ (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၁၄၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈးသစ္၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420706780

Lavendar (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၈၈/ေအ၊ ပထမထပ္၊ (၁၂၃)လမ္း၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250142227, 01-200494, 01-200558

Libra (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ စက္ပန္းထိုးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၀၉၊ ၆၅လမ္း၊ (၂၆)လမ္းႏွင့္ (၂၇)လမ္းၾကား၊ ျပည္ႀကီးမ်က္မွန္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-792055552, 09-2024352, 09-782055552