Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

မဟာမိတ္ၾကယ္မ်ား ကုမၸဏီ လီမိတတ္ (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ အေနာက္ေမခလမ္းသြယ္(၁)၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-656800~4

မဟာမိတ္ၾကယ္မ်ားအုပ္စု ကုမၸဏီ လီမိတတ္ (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ အေနာက္ေမခလမ္းသြယ္(၁)၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-656800~4

မဟာျမင့္ျမတ္ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီ လီမိတက္ (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၂၊ (၁၂၄)လမ္း၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-968262628, 01-205919

Green Island Trading Co.,Ltd. (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၈၊ (၂၃)လမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္

လသာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5158768, 09-5041496

Green Island Trading Co.,Ltd. (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၈/၄/ေအ၊ ၄ထပ္ ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ ဆရာစံရပ္ကြက္၊

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-799778778, 09-788778778

Jin Xing Industrial Co.,Ltd. (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၂၁၊ ျမင္းဝန္ဦးေအာင္သူလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-968518888, 09-968218888

Myanmar Bestin Co.,Ltd. (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၇၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ျပခန္း အေရွ႕၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-657262, 01-657263, 01-657264

Xing Tai Co.,Ltd. (အထည္ပန္းထိုးစက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၉၊ ဗဟိုလမ္း (အထက္)၊ ေဒၚလွပန္းလမ္း ေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73211876