Add your listing here

Results 141 - 150 of 230

Spectacular Co.,Ltd. (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ)

တိုက္ ၂၊ အခန္း ၀၀၄/၀၀၅၊ ကမ္းနားလမ္း၊ မဂၤလာဆင္မင္းအိမ္ရာ၊

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-976524665, 09-977921120, 09-955491776

Spectrum Engineering Group Co.,Ltd. (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ)

အမွတ္ ၂၇၊ တတိယထပ္၊ ဗိုလ္တေထာင္လမ္းသြယ္ (၁)၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5164582

Springleaf (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ)

အမွတ္ ၁၄၊ ဂႏၶမာလမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420052811, 09-763067434

SS & P Engineering Co.,Ltd. (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ)

အခန္း အီး/၉/၁၀၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ (၂၇)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43104609, 09-420055959, 09-975812754

SWTS Myanmar Co.,Ltd. (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ)

အမွတ္ ၇၊ စႏၵကူးလမ္းသြယ္၊ (၃၀)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-579648, 09-791193913

Synix M & E Engineering Services Co.,Ltd. (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ)

တိုက္ ေအ/၃၊ အခန္း ၆၀၁၊ ၆ထပ္၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ဗိုလ္ဗထူးအိမ္ရာ၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250637719, 09-799660721

Syntronic Electrical Services Co.,Ltd. (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ)

အမွတ္ ၁၁၅၇၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-974749442, 09-974409107, 09-970605374

Taikisha Myanmar Co.,Ltd. (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ)

အခန္း ၁၀/ေဂ်၊ ၁၀ထပ္၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ ကမၻာေအးဂမုန္းပြင့္ကြန္ဒို၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-653653 Ext.8806

Takasago Thermal Engineering Co.,Ltd. (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ)

အခန္း ၈၁၀၊ ၈ထပ္၊ လျပည့္ဝန္းပလာဇာ၊

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-457598770

Target Engineering Group Co.,Ltd. (လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ)

တုိက္ ၂၀၊ အခန္း ၂၂၊ ရန္ရွင္းလမ္း၊ ေရႊအုန္းပင္အိမ္ရာ

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8605019, 09-5159961, 09-5002429, 09-5021790