Add your listing here

Results 31 - 40 of 111

Myanmar Reefer Tech Co.,Ltd. (ကြန္တိန္နာလုပ္ငန္းမ်ား)

႐ႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ သာေကတဆိပ္ကမ္းဝန္း၊ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-252090001

N-Box Shipping [Myanmar] Co.,Ltd. (ကြန္တိန္နာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၂၊ ဒုတိယထပ္၊ (၅၃)လမ္း၊ အထက္ဘေလာက္

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9010834, 09-250910871

New Life (ကြန္တိန္နာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၅၆၊ ၅ထပ္၊ ကမ္းနားလမ္း၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-265258628, 09-778899584

Nway Nway Thiri Co.,Ltd. (ကြန္တိန္နာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၅၈၊ ပထမထပ္၊ ကမ္းနားလမ္း၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-399923, 09-5058215, 09-5005667, 09-5042165, 09-73026315

OV Logistic Ltd. (ကြန္တိန္နာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၄/၅၆၊ အခန္း ၉၀၃၊ ၉ထပ္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အမ္အမ္ဂ်ီတာဝါ၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-385586, 01-383532, 01-383531, 01-387472, 01-254802

Parami Energy Services Co.,Ltd. (ကြန္တိန္နာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၃၉၊ အခန္း ၁၄၀၂၊ ၁၄ထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဆာကူရာတာ၀ါ၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-255104, 01-255106, 01-255450, 01-255481, 01-255728

Phyo Container Transportation Service (ကြန္တိန္နာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၁/၁၅၊ (၄၁)လမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254198083, 01-383694, 09-5040746, 09-254013613

Prosperous Freight Services Ltd. (ကြန္တိန္နာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၅၅/၂၅၇၊ အခန္း ၁၂/ဘီ၊ ၁၂ထပ္၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း၊ အထက္ဘေလာက္

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8610427~8, 01-8610442

Puratos (ကြန္တိန္နာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၀၈၊ ၈ထပ္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဘိုစြန္ပက္တာ၀ါ၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-246033, 01-377947, 01-377946

Seair Logistics [Myanmar] Co.,Ltd. (ကြန္တိန္နာလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၄/ေအ၊ သူရသတၱိလမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-664893