Add your listing here

Results 31 - 40 of 47

လင္းမဟာစြမ္းအားသန္႔ရွင္းေရးအထူးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ)

တုိက္ ၂၊ အခန္း ၂၀၂၊ ရႈခင္းသာလမ္း၊ ကမာၾကည္အိမ္ရာ

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-450055, 09-5002467, 09-423858571, 09-423858572, 09-423858573

MPC [Myanmar Professional Cleaning Co., Ltd.] (သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ)

အမွတ္ ၈၄/စီ၊ တိုက္ ေအ၊ အခန္း ၂/ဒီ၊ ဒုတိယထပ္၊ ေအာင္သိဒၶိလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-260099753, 09-254023582

Myanmar Qui Clean Residential & Commercial Cleaning Services (သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ)

အမွတ္ ၁၇/၁၈၊ ျမသီရိလမ္း၊ ေအ-၁ ၀င္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450057455, 09-776667666, 09-776665666

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာသန္႔ရွင္းေရး႐ံုး (သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ)

ေခမာသီလမ္း၊ စည္ပင္႐ံုးဝန္း၊ (ခ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9699360

Particular (သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ)

အမွတ္ ၉၇၅၊ ဦးပုညလမ္း၊ (၃၅)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5123706, 09-5061153, 01-581594

Pearl Beauty (သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ)

အခန္း ၁၀၁၊ ပထမထပ္၊ သံသုမာလမ္း၊ ေရႊခ်မ္းသာဂုဏ္ေရာင္ကြန္ဒို၊

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-430306, 01-430078~87 Ext.1011, 09-5019648

ေဖြးေဖြး (သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ)

တုိက္ ၄၉၊ အခန္း ၀၀၃၊ ေရႊဘိုလမ္း၊ ေအာင္ေဇယ်အိမ္ရာ

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-786590881, 09-786590879

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဌာန (သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ)

အမွတ္ ၁၄၂၊ ပထမထပ္၊ စဥ့္အိုးတန္းလမ္း၊ အထက္ဘေလာက္

လသာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-448045734

PPC Property Services Co.,Ltd. (သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ)

အမွတ္ ၁၉၊ ၄ထပ္ ၊ အင္း၀လမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-260258485, 09-776432964

Rise & Shine (သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ)

အမွတ္ ၄၇၄/၄၇၆၊ ျမေလး႐ံုလမ္း၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္၊

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-401581807