Add your listing here

Results 1 - 10 of 33

Casio (ဂဏန္းတြက္စက္)

အမွတ္ ၁၇၀၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-379287

Citizen (ဂဏန္းတြက္စက္)

အမွတ္ ၁၇၆၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-251770

Happy Yang [Shwin Lann Trading Co.,Ltd.] (ဂဏန္းတြက္စက္)

အမွတ္ ၁၆၄/ေအ၊ ပထမထပ္၊ ဗညားဒလလမ္း၊ ယုဇနပလာဇာ အနီး၊ သာယာကုန္းရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-298646, 01-202388, 09-975747344

ထိပ္တန္း (ဂဏန္းတြက္စက္)

အမွတ္ ၂၈၁/၂၈၅၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-242206, 01-371966, 01-370798, 09-5089233

မန္ကံ်ဳး (ဂဏန္းတြက္စက္)

အမွတ္ ၁၅၊ ေျမညီထပ္၊ ေဈးခိ်ဳ၊ ေျမာက္ဘက္တိုက္တန္းႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာစံအလယ္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2056170

မုတ္သုန္ (ဂဏန္းတြက္စက္)

(ဂ်ီ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀/၁၁၊ ဘုရင့္ေနာင္ေဈး၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-24057, 054-24437

ပေဒသာ (ဂဏန္းတြက္စက္)

အမွတ္ ၄၇၄၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-243422, 09-5166154

ျဖဴျဖဴ (ဂဏန္းတြက္စက္)

အခန္း အမ္-၄၊ ပထမထပ္၊ ယုဇနပလာဇာ၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-785445484, 09-450045484

ေရႊနဂါး (ဂဏန္းတြက္စက္)

အခန္း ဂ်ီဘီ-၅၂၊ ၿမိဳ႕မေဈးသစ္၊

စစ္ေတြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

09-421715550, 09-8500208

အလွကမ႓ာ (ဂဏန္းတြက္စက္)

အမွတ္ ၁၇၃၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-380957, 01-248922