Add your listing here

Results 21 - 30 of 244

ဟန္သစၥာ (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

(အီး)-႐ံု၊ အခန္း ၁၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ႁပြန္တန္ဆာ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-794446607

လွဗိမၼာန္ (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

တုိက္ ၂၄၊ အခန္း ၀၀၁၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ယုဇနမဂၤလာဥယာဥ္အိမ္ရာ

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-205086, 09-5009007

လွျမင့္ (ဦး)ႏွင့္သားမ်ား (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

(အေရွ႕(ေအ))-႐ံု၊ အခန္း ၂၈/၂၉/၃၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-250071, 09-5504605, 01-388859

လွရွိန္ (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အခန္း ၉၃၊ ျမိဳ႕မေဈး၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

သံုးဆယ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43198371, 09-794477991

လွသရဖူ (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

(အေရွ႕(ဒီ)႐ုံသစ္)-႐ံု၊ အခန္း ၅၁/၅၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250267275, 09-799526160~69

လွယမင္း (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အခန္း ၂၂၀/၂၂၁၊ ပထမထပ္၊ စံျပေဈး၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-251013629, 09-256325620

ေမႊးငယ္ (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

႐ံု-(၃၁)၊ အခန္း ၉/၁၀၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250619964

ႏွင္းသၪၨာ (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

(ဒီ)-႐ံု၊ အခန္း စီ/၁၀၂၊ ေျမညီထပ္၊ သိမ္ၾကီးေဈး၊

လသာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-240600 Ext.4538, 09-73152198, 09-972250766, 09-952250566

ထိပ္ထားေမ (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၆၅၊ သုနႏၵာ(၃)လမ္း၊ သုနႏၵာလမ္း ေထာင့္၊ (စ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250392785, 09-73106693

ထက္ဝဠာ (ၾကယ္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေဘာ္ၾကယ္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

႐ံု-(၃)၊ အခန္း ၂/၃၊ ေရႊဟသၤာေဈး၊

မုဒံု၊မြန္ျပည္နယ္

09-49584735, 09-255703652