Add your listing here

Results 81 - 90 of 882

အလိမၼာကုမၸဏီလီမိတတ္ (ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၇/၈၊ နဂါးရံုဘုရားလမ္း၊ ေကာင္းအုန္ဘုရားေက်ာင္း အေရွ႕၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ငူ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-421005850, 09-978299511

Alpha-9 Co.,Ltd. (ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၂၂၃၊ (၂၈)လမ္း၊ ၈၀လမ္းႏွင့္ ၈၁လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံအေ႐ွ႕၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-4060409, 02-4060407, 02-4060408

AM (ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၆၇/စီ၊ ကို်က္ေခါက္ဘုရားလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-31311642

AM (ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၁၅၊ အခန္း ေအ/ဘီ၊ မင္းနႏၵာလမ္း၊ စည္ပင္ဆိုင္ခန္း၊ အေနာ္မာ(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43081593, 09-73095681

ေအအမ္ေအာင္ႏိုင္ (ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

ေရကန္လမ္း၊ အ႐ုဏ္ဦးခန္းမ၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

လား႐ိွဳး၊ရွမ္းျပည္နယ္

082-2926950

အာကာၿဖိဳးလြင္ (ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၁၅၀/ေအ၊ သစၥာလမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43113208, 09-254111655

အားျပည့္ (ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၁၂/ေအ၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-260108985, 09-795226684

အားသစ္ (ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၁၆၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ႐ြာဘဲရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423663284, 09-960857800

သင့္အႀကိဳက္ (ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၈၄၊ ၿမိဳ႕မလမ္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ပခုကၠဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

062-23427, 09-426571452

ေအာင္ (ဘက္ထရီႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၂၃၈၊ ပိေတာက္(၁)လမ္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250380989, 09-797685440