Add your listing here

Results 1 - 10 of 263

Fuse Bar (ဘားႏွင့္ ႏိုက္ကလပ္မ်ား)

၄ထပ္ ၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ ျမန္မာပလာဇာ၊ Sky Garden၊ ဆရာစံရပ္ကြက္၊

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-440007788, 09-440007778

20 Music Bar (ဘားႏွင့္ ႏိုက္ကလပ္မ်ား)

အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ စက္ဆန္း(၉)လမ္း ေထာင့္၊ စက္ဆန္းရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-774980591

33 (ဘားႏွင့္ ႏိုက္ကလပ္မ်ား)

အမွတ္ ၃၃/ေအ၊ သစၥာလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-799570207, 09-250648835

87 Degrees (ဘားႏွင့္ ႏိုက္ကလပ္မ်ား)

အမွတ္ ၈၇၀၊ ရတနာလမ္း၊ (ဆ/ခ)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-783015584

9 Bar (ဘားႏွင့္ ႏိုက္ကလပ္မ်ား)

အမွတ္ ၅၂၀၊ အေပၚဆံုးထပ္၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ အိတ္ဇယ္ထေရးရွားတာဝါ၊

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-675519888

A 9 Bar (ဘားႏွင့္ ႏိုက္ကလပ္မ်ား)

အမွတ္ ၇/၈၊ ပန္းခင္းလမ္း၊ ပန္းခင္းရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ေနျပည္ေတာ္

09-455048874, 09-455048875