Add your listing here

Results 151 - 159 of 159

ရႊန္းလဲ့ေဝ (ပန္းခ်ီျပခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၇၊ ေျမညီထပ္၊ စမ္းေခ်ာင္းလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း(ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5109257, 09-5032615, 09-765109257, 01-538495

ေရႊမင္းသမီး (ပန္းခ်ီျပခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၀၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ ခ်က္ထရီယမ္ဟိုတယ္၊ နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္၊

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-544500 Ext.6118, 09-43025154, 09-5413586, 09-8021438, 09-5016778

ေရႊနႏၵဝန္ (ပန္းခ်ီျပခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၇/၁၁၉၊ နႏၵဝန္လမ္း၊ မဟာဝိသုဒၶာ႐ံုေက်ာင္းတိုက္ အေရွ႕၊ ေရတာရွည္ရပ္ကြက္၊

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5007673, 09-5177569, 09-795007673

ေရႊျပည္သိန္းသန္း (ပန္းခ်ီျပခန္းမ်ား)

(ဗဟို႐ံု)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5111653, 09-8551705, 09-765111635, 09-965111653

စုျမင့္ျမတ္ (ပန္းခ်ီျပခန္းမ်ား)

(ဗဟို႐ံု)-႐ံု၊ အခန္း ၁၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5505543, 01-379442, 01-378621, 09-73001701, 09-49253649, 09-796213510, 09-5112293

တေနာင္းညိဳ (ပန္းခ်ီျပခန္းမ်ား)

အခန္း ၁၁၁၊ တေဂါင္းဘုရားလမ္း၊ အင္ၾကင္းၿမိဳင္အိမ္ရာ၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-450028194

The Rough Cut (ပန္းခ်ီျပခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၉၊ မင္းလမ္း၊

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-262815588, 09-250068439, 09-761822815

သီရိေအာင္လက္မႈပညာ (ပန္းခ်ီျပခန္းမ်ား)

တိုက္ ၈၊ အခန္း ၆၊ သံသုမာလမ္း၊ ဇီဇ၀ါဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ (၁၅)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43041371, 09-31137895, 09-448008648, 09-786590694

YYM (ပန္းခ်ီျပခန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၄၅၊ သုခလမ္း၊ ဆန္းခ်ီရပ္ကြက္၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422191873, 09-788732431