ေနေရာင္အိမ္ ကုမၸဏီလီမိတက္

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၁၂၇၊ ေဇာတိက(၁)လမ္း၊ (၁၆/၄)ရပ္ကြက္၊သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-422458118, 09-250805407, 09-250805202

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Solar Lightning
  • Pumping System