ယိုဂ်င္းျမန္မာဘိလပ္ေျမကုမၸဏီလီမိတက္

ဘိလပ္ေျမ

Address :အမွတ္ ၅၄၊ တတိယထပ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ Eastern Business Center၊သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-426770001, 09-426770002, 09-426770003, 09-426770004

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွအေကာင္းဆံုးအဆင့္ျမင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္
  • Yojin ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုႏွင့္႐ံုးခန္းသည္ ရန္ကုန္တြင္တည္ရွိသည္။
  • သံုးစြဲသူ Customer မ်ားထံသို႔ အခ်ိန္မွီေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ကိုယ္ပိုင္ BCT ဘိလပ္ေျမသယ္ကားမ်ားျဖင့္ ဘိလပ္ေျမသိုေလွာင္႐ံုသို႔ တိုက္႐ိုက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

Share This Page