သီဟ

အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း

Slogan :

Address :အမွတ္ ဘီ-၃၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊သာေကတၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-799557322, 09-260055545, 09-401039021

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အလွဴမီနီယံပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
  • ပစၥည္းအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
  • ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား