၂၀ ရာစုမင္းကုသ

အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၄၈၊ ပ်ားရည္ကုန္းလမ္း၊ (၁၄၉)လမ္း အနီး၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊တာေမြၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-299155, 09-5506829, 09-785506829

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လဲမိွဳ႕ေမြ႕ရာ ေခါင္းအံုးႏွင့္ သင္ျဖဴးဖ်ာမ်ဳိးစံု လက္လီလက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page