ဝင္း

ပစၥည္းအငွားဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၃၀၊ အေသာကလမ္း၊ မလႊကုန္းေဌးႂကြယ္ (က)ရပ္ကြက္၊တာေမြၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-430240, 09-421715381, 09-254548265

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ခန္႔ညားထယ္ဝါေသာ အခမ္းအနားအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ တန္ဖုိးႀကီး၊ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ၊ ဟိုတယ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ျပပြဲအခမ္းအနားပစၥည္းမ်ား ငွားရမ္းႏုိင္ပါသည္။

Share This Page