ေက်ာက္ဆူး

ဒန္အိုးစက္မ်ား

Address :အမွတ္ ၅၃၊ (၄)လမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပစက္မႈဇုန္၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5119056, 09-799731233, 09-799731334, 09-5016701

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္သည္။
  • အရည္အေသြးစိတ္ခ်ရသည္။
  • အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။
  • ဒန္အိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး

Other Business Categories

  • ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား

Share This Page