ေအာင္ရတနာ

သံျဖဴပစၥည္းဆိုင္

Address :အမွတ္ ၁၁၂၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ (၆၄)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-420286339, 09-420947331

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သံျဖဴအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page