ေဇာ္ဝင္း (ကို)

စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အမွတ္ ၁၈၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ (၂၆)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-426262660, 09-973791049

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Stainless Steel Decoration & Furniture

Share This Page