၉၉၉

အေလးခ်ိန္တြယ္ကိရိယာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

Address :အမွတ္ ၂၉၀၇၊ စက္မႈဇုန္ပတ္လမ္း၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း ေထာင့္၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊ (၆၃)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5005903, 09-262686920, 09-448023261

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။
  • လူႀကီးမင္းတုိ႔ စိတ္တုိင္းက်ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

Share This Page