ေက်ာ္ဝင္း (ကို)

ဆန္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :အမွတ္ (ဘီ)၁၁၀/၁၁၁၊ ေအလာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5506299, 01-591001, 09-49265970, 09-691162000

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ျပည္တြင္းျဖစ္၊ ဆန္စက္အပုိပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္
  • ဆန္စက္အပုိပစၥည္းႏွင့္ စက္အပုိပစၥည္းမ်ားကုိ သံၾကြပ္၊ ေၾကး၊ သတၱဳတုိ႔ျဖင့္ ပံုေလာင္းေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • ဆန္စက္မ်ား