ေဇာ္ဂ်ီ

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အမွတ္ ၆၂၉၊ စက္မႈ(၁၁)လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊ (၁၄၄)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-452172240, 09-765136135, 09-781787978

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေဇာ္ဂ်ီပလတ္စတစ္အိတ္ပါးလုပ္ငန္းမွ အိတ္ပါးဆုိင္စံုမ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္ခ်ဳိသာစြာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

Share This Page