ေရႊဇီးကြက္

အေမႊးတိုင္၊ အေမႊးတံုး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၆၄၀၊ အင္းေလး(၄)လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5168006, 09-965168006

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • (၇)ရက္ သားသမီးမ်ား စီးပြားလာဘ္လာဘ တုိးတက္ေစရန္ ေရႊဇီးကြက္ အေမႊးတုိင္