ေဇာ္ပ်ံ

အေမႊးတိုင္၊ အေမႊးတံုး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၀၀/၁၀၁၊ လိြဳင္ေကာ္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ (၂၃)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5503113, 01-2348208, 01-2348209

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေဇာ္ပ်ံတံဆိပ္အေမႊးတုိင္လုပ္ငန္း