စန္းရီ (ေဒၚ)

ငါးဖမ္းပိုက္ႏွင့္ ကိရိယာမ်ိဳးစံု

Slogan :

Address :ပန္းေလာင္(၂)လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊ (၆၄)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5117100, 09-799226649, 09-421076666

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ၾကာခံငါးဖမ္းပုိက္စက္ရံု