အင္ၾကင္းစံ

အပန္းေျဖကစားကြင္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၃၅၇၊ ေဖာင္ႀကီးလမ္း၊ မိုးမခလမ္း ေထာင့္၊ (၆၄)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-448050188, 09-5175237, 09-448033887

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေလွ်ာ၊ ဒန္း၊ ဆီးေလွ်ာ၊ ကစားစရာအမ်ဳိးမ်ဳိး
  • အေဆာက္အဦးႏွင့္ သံပန္း၊ ပန္းသံတံခါးအမ်ဳိးမ်ဳိး

Share This Page