ေဒါက္တာဝင္း

ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက)

Address :အမွတ္ ၆၅၉၊ စည္ပင္လမ္း၊ (၂၅)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-262222928, 09-771088883

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဓာတ္မွန္ရုိက္ျခင္း၊ ေသြးစစ္ျခင္း၊
  • အေထြေထြေရာဂါကုေဆးခန္း

Share This Page