သာယာေရႊျပည္

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ စီ/၂၇၂၊ ထံုးဘိုလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-73236514, 01-8100754, 09-408022722, 09-408022721

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ မူလီ၊ ဝါရွာ၊ ေဝါပလပ္၊ ေလပစ္၊ ပူလီဘီး၊ ပန္ကာႀကိဳး၊ ဝရိန္ေခ်ာင္း ႏွင့္ သံထည္ပစၥည္း၊ ေက်ာက္ျပား၊ Silicon ၊ အိမ္႐ိုက္သံစူးသြား၊ တြင္ခံုပစၥည္း၊ ကုန္မာပစၥည္းမ်ိဳးစံု ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး အေထြေထြပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး။

Share This Page