မ်ိဳးသလႅာ

ငါးဖမ္းပိုက္ႏွင့္ ကိရိယာမ်ိဳးစံု

Address :အမွတ္ ၁၇၁၊ ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ (၂၃)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5144224, 09-799916131

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ငါးဖမ္းပိုက္ႏွင့္ ကိရိယာမ်ိဳးစံု
  • ငါးဖမ္းပိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး

Share This Page