ကိုသိန္းေဇာ္

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၁၅၉+၁၆၀+၁၆၁+ဘီ၊ ကင္းတားလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5149328

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • စတီးဝါယာႀကိဳး၊ Bore တူးႀကိဳး သေဘၤာသုံး ဘာလီစုံ၊ တန္းပလတ္၊ ကလစ္၊ ႀကိဳးခံကြင္း၊ စက္သီးသီး၊ ေက်ာက္ဆူး၊ Screw ဂ်ိဳင့္စသည္တို႔ကိုတိက်မွန္ကန္ေသာေဈးႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။
  • စတီးဝါယာႀကိဳး၊သံႀကိဳး လက္ကားအေရာင္းဆိုင္

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Share This Page