မင္းဓမၼကုမၸဏီလီမိတက္

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၇၄/၇၅/၇၆/၉၁၊ ကေနာင္မင္းသားႀကီးလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၄)၊ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-3618877, 01-3618879, 09-965333666 
 
 

Yangon Directory Business Profile

Since 2008.We are able to produce whatever

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • We are able to produce whatever we can draw design
  • Shop Drawing Pre Fabrication
  • Trial Fit-up, Blasting, Coating
  • Packing and site service

Share This Page