ပြင့္ဦး

ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း

Slogan :

Address :၄ထပ္ ၊ ဗညားဒလလမ္း၊ ယုဇနပလာဇာ၊မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-8619055, 01-295414, 09-795891445Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Office Furnitur
  • Home Furniture
  • Dinning Room Furniture
  • Instituition Furniture, Hotel Furniture