လမင္းတစ္ရာ ကုမၸဏီလီမိတက္

ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၁၂၄၊ ေျမညီထပ္၊ (၅၂)လမ္း၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-203531, 01-293055, 01-397363

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Exclusive Distributor
  • NZMP Dairy Ingredients
  • New Zealand Origin
  • Since 2000

Other Business Categories

  • ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား
  • ဒံေပါက္
  • ေရခဲမုန္႔
  • ဘိလပ္ရည္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္စံုလုပ္ငန္း

Share This Page