ေရႊပိုးသစ္

ပိုးထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အမွတ္ ၁၀၊ ေျမညီထပ္၊ စီ-႐ံု၊ သိမ္ႀကီးေဈး၊ အေဆာင္(၁)၊ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5161255, 09-5041863, 09-5191667

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပန္းခ်ည္ထည္အမ်ဳိးမ်ဳိးလက္လီလကၠာားျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ေရး

Share This Page