နန္းေဒဝီ

ပိုးထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အခန္း ၅၂၄/၅၂၅၊ အေရွ႕(ဘီ)-႐ံု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-400004722, 09-790976727

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • တိုင္းရင္းသားပိုးထည္၊ ခ်ည္ထည္အသင့္ခ်ဳပ္ၿပီးသားႏွင့္ေအာ္ဒါခ်ုဳပ္ႏိုင္သည္။
  • ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဝတ္စံုအမ်ိဳးမ်ိဳးစံုလင္စြာရရွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • ဖက္ရွင္ဆိုင္မ်ား

Share This Page