ဦး႐ွိတ္ႏွင့္သားမ်ား

သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၄၊ ကုန္ေဈးတန္းလမ္း၊ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-384754, 01-245098, 01-243667, 01-243668

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အိမ္သုတ္ေဆး၊ ကားမႈတ္ေဆး၊ သေဘၤာေဆး၊ ေရႊေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖန္႔ခ်ိေရး

Other Business Categories

  • သုတ္ေဆးႏွင့္ အလွဆင္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား