ေဇာ္ရဲႏိုင္ မိသားစု

မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၈၇/၂၈၉၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5189790, 09-423960964, 01-8389978, 01-8374629, 01-8382830

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Business Profile

ေဇာ္ရဲႏိုင္ မိသားစုမ်က္မွန္ဆိုင္မွ ပါဝါ၊ ေနကာမ်က္မွန္၊ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားကို လက္လီ၊လကၠား ျဖန္႔ခ်ိေပးေနပါသည္။

Yangon Directory Map

Opening Hours

Other Business Categories

  • မ်က္စိအထူးကုေဆးခန္းမ်ား
  • မ်က္မွန္ပစၥည္း