ထြန္းေတာက္လင္း

အလူမီနီယံလုပ္ငန္းႏွင့္ အလူမီနီယံပစၥည္း

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၉၂၊ ပင္လံုလမ္း၊ (၃၁)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-402585457, 09-73257256

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • မွန္၊ အလူမီနီယံ၊ ကြန္ပုိ႔စစ္၊ သံပန္းႏွင့္ စတီးဆုိင္းဘုတ္လုပ္ငန္း
  • အလူမီနီယမ္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေအာ္ဒါလက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။