အုန္း

ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Address :အမွတ္ ပ/၄၆၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ကုန္ပေဒသာကားမွတ္တိုင္၊ (၃၈)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-796828246, 09-795620968

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Share This Page