ၾကက္လွ်ာစြန္း

ဒံေပါက္

Address :အမွတ္ ၆၅၊ (၁၁၉)လမ္း၊ မဂၤလာေဈး အနီး၊မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-294867, 01-205665, 09-5018265, 09-785018265

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Chicken
  • Vegetables
  • Mutton
  • Chicken Livers

Other Business Categories

  • ေရခဲမုန္႔
  • အေအးဆိုင္မ်ား
  • စားေသာက္ကုန္မ်ား

Share This Page