အဆာဟိ

သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ား

Address :အခန္း ၅၊ တိုက္ ၈၊ စံပယ္လမ္း၊ ယုဇနပလာဇာ အေနာက္ဘက္၊မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-292393, 01-205272, 01-296972, 09-255735353

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အဆင့္ျမင့္ဂ်ပန္ထီးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ရဟန္းသံဃာေတာ္ေဆာင္းထီးအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • A.P,J.J ခုိထီးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ေႀကာ္ျငာထီးအ်ိဳးမ်ိဳးျဖန္႔ခ်ီေရး

Share This Page