ဝင္းၿဖိဳးေအာင္ ကုမၸဏီလီမိတက္

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၉၊ ေျမညီထပ္၊ မႏၲေလးလမ္းသြယ္(၃)၊ အထက္ဘေလာက္၊ ကန္ေတာ္ကေလး(ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-245139, 01-399187, 09-5198407, 09-5138478

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး

Share This Page